1.Lê Văn Giang : Trưởng ban.

2.Lý Tấn Vũ: Phó ban.

3. Trần Thị Hương : Thư ký