Trường MG Hoa Hồng có tổng số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên là 24. Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ tâm huyết với nghề. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MG Hoa Hồng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MG Hoa Hồng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trên 86,4% giáo viên trên chuẩn có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Đội ngũ GV trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

* Trường có 9 lớp: 2 lớp mầm, 3 lớp chồi, 4 lớp lá.

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 50 cháu / 2 lớp.

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi):  90 cháu / 3 lớp.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 136 cháu/ 4 lớp.