Ngày 20-10-2019 trường tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam