Ngày 03/10/2019 giáo viên của trường Mẫu giáo Hoa Hồng đã " Hiến máu nhân đạo"