Lễ bế giảng và lễ ra trường cho các cháu khối la năm học 2018-2019